1

Predznak Sudnjeg dana: Kiša od koje se neće moći zaštititi ni u kućama koje su od cigle i jakih kamena. Jedino će zaštitu pružiti šatori od kože…

Jedan od predznaka Smaka svijeta o kojem nas je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, obavjestio jeste i kiša koja će se spuštati s neba, a od koje zaštitu ni kuće građene od cigle i kamenja neće moći pružiti.

Šatori načinjeni od kamilje kože pružit će zaštitu.

Ebu Hurejra, r.a., prenosi da je Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

„Smak svijeta neće nastupiti sve dok ne počne padati kiša od koje zaštitu neće moći pružiti kuće izgrađene od cigle; ništa vas neće moći zaštiti od toga osim šatora načinjenih od kamilje kože.“ (Ahmed)

Izvor/autor: محمد بن عبدالرحمن العريفي نهاية العالم