1104

Priča o škrtosti

Došao jedan čovjek kod Ebul Esveda, koji je bio poznat po škrtosti, i zateče ga kako upravo jede.
Čovjek mu nazva selam, a on odgovori i nastavi jesti ne obraćajući pažnju na njega.
Čovjek mu reče: “Susreo sam tvoju porodicu.”
Ebul Esved odgovori: “A, otuda si znači ti došao.”
Njihov dalji razgovor je tekao ovako:
Čovjek: “Tvoja žena je trudna.”
Ebul Esved: “Tako smo se ona i ja dogovorili.”
Čovjek: “Već je i rodila.”
Ebul Esved: “Pa morala je da rodi.”
Čovjek: “Rodila je dva dječaka.”
Ebul Esved: “Takva joj je i mati bila.”
Čovjek: “Jedan od njih je umro.”
Ebul Esved: “Nije ni mogla oba da doji.”
Čovjek: “Umro je i drugi.”
Ebul Esved: “Nije ni mogao ostati nakon bratove smrti.”
Čovjek: “Umrla im je i majka.”
Ebul Esved: “Od žalosti za djecom.”
Čovjek: “Kako je lijepa ta hrana što jedeš.”
Ebul Esved: “Zbog toga je i jedem sam i ti je nećeš ni probati!”
islamika.net