319-403x330

Priča za laku noć: Kako se čuva ljubav?

Majka i dječak šetaju plažom… U jednom trenutku dječak upita: “Mama, kako se čuva ljubav??”
Mama ga pogleda i odgovori:
“Uzmi malo pijeska i stisni šaku…”
Dječak stisne šaku i što je više stiskao,to je više pijeska curilo iz nje…
“Ali mama, pijesak mi bježi..!!!”
“Znam, a sada otvori potpuno šaku…”
Dječak posluša, ali uto zapuhne vjetar i odnese sav pijesak s dlana..
“Ni ovako ne uspijevam zadržati pijesak..!!”
Na to majka, sa smiješkom na licu, reče:
“Sada uzmi opet malo pijeska u ruku i drži dlan kao da je u obliku žlice, dovoljno zatvoren da ga sačuvaš i dovoljno otvoren da bude slobodan…”
Dječak učini kako mu je rečeno i pijesak mu ostane na dlanu, zaštićen od vjetra i slobodan da ne klizi kroz prste…
Eto… kako se čuva ljubav…