grijeh

Prije Sudnjeg dana 40 godina neće biti imana, niti u Medini, niti u Šamu, niti u Bosni (Video)