allahu-akbar-620x330

Sedam vrsta ljudi Allah, dž.š., stavlja pod Svoj hlad

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve selleme:
– Sedam vrsta ljudi će Allah staviti pod Svoj hlad onoga Dana kada drugoga hlada osim Allahova neće biti:
– pravedna vladara,
– mladića koji je odrastao u ibadetu i pokornosti Allahu,
– čovjeka koji spominje Allaha u samoći pa zaplače,
– čovjeka čije je srce vezano za džamiju,
– dvojicu prijatelja koji su se u ime Allaha zavoljeli i ostali takvi sve do smrti,
– čovjeka koga pokuša zavesti ugledna i lijepa žena pa joj on odgovori: Ja se Allaha bojim, i – čovjeka koji dijeli sadaku tajno, tako da mu ne zna ljevica šta čini desnica. (Buharija i Muslim)
Priredio: Esmin Mehić
Obrada: www.novihorizonti.