poljubac-prije-braka

SPOLNI ODNOS U TOKU ILI POSLIJE SABAHSKOG EZANA

Post pocinje pojavom zore, a zavrsava se potpunim zalaskom sunca. Dokaz za to su Allahove rijeci: „Dopusta vam se da se u nocima dok traje post sastajete sa svojim zenama; one su odjeca vasa, a vi ste njihova odjeca. Allah zna da vam je bilo tesko, pa je prihvatio pokajanje vase i oprostio vam. Zato se sada sastajte s njima u zelji da dobijete ono sto vam je Allah vec odredio. Jedite i pijte sve dok ne budete mogli razlikovati bijelu nit od erne niti zore; od tada postite sve do noci.”

Nastupanje zore trebalo bi biti najavljeno ucenjem ezana, i od tada je postacu zabranjeno jelo, pice i spolni odnos. Medutim, pitanje je kako postupiti u slucaju da covjek u toku spolnog odnosa cuje ezan kojim se oznacava pocetak posta, a tada pocinje zabrana jela, pica i spolnog odnosa?

Odgovor je jednostavan: ako se pouzdano zna da mujezin uci ezan na vrijeme, odmah po nastupu zore, onda je obaveza odmah prekinuti sa spolnim odnosom. Ukoliko bi covjek nastavio sa spolnim odnosom, njegov bi post bio pokvaren i obaveza bi mu bila napostiti taj dan. Ako bi ovako nesto covjek ucinio u ramazanu, uz sve spomenuto, obavezan je iskupiti se za svoj prijestup. Ibn Kudame kaze: „Kada nastupi zora a covjek spolno opci, i ustraje u tome, obavezan je napostiti taj dan i iskupiti se. Tog su stava takoder bili Malik i Safija.”

S druge strane, ako su supruznici namjeravali postiti dobrovoljni post, onda nisu grijesni ako i ne prekinu spolni odnos sa pocetkom ezana, jer je covjeku u toku dobrovoljnog posta dopusteno prekinuti post kada zeli, odnosno ne mora ga ni poceti.

Dokaz za to je sljedeci Poslanikov, sallallahu alejhi ve sellem, hadis: „Onaj ko posti dobrovoljni post sam odlucuje hoce li ispostiti ili ce prekinuti post’
(Ahmed (br. 26893) kao Ummu Hanino, radijallahu anha, predanje. Vjerodostojnim ga je okarakterizirao sejh Albani.)

Elvedin Pezic, prof. – „Islamski priručnik bračne intime“
Obrada: NOVI HORIZONTI