zasto_je_vazno_da_beba_lezi_na_stomaku_582362840

Šta musliman treba uraditi kada mu se rodi dijete?

Pitanje:
Da li možete u redoslijedu da mi nabrojite radnje (obaveze) i u kom vremenskom intervalu po rođenju muškog djeteta mora da obavi jedan musliman?

Odgovor:
Po rođenju djeteta lijepo je na desno uho djeteta proučiti ezan i nadjenuti mu ime. Sedmi dan po rođenju lijepo je prirediti akiku – zaklati kurbana (ako su roditelji imućniji za muško dijete trebaju zaklati dva kurbana), prirediti sohbet, ili podijeliti to meso u cijelosti, eventualno ošišati kosu (ako neće škoditi) i podijeliti nešto sadake. Kad ljekar ocijeni da je pogodno vrijeme za sunećenje, treba izvršiti i taj propis. To su ukratko najvažniji propisi u vezi rođenja djeteta.
www.rijaset.ba