krv

ŠTA ZNAČI KADA NEKO SANJA DA NA SVOJOJ ODJEĆI IMA KRVI

Krv u snu simbolizira grijeh ili zabranjen imetak, ali, također, i život snivača, njegovu snagu i imetak. Ko sanja da je u krvi, ogrezao je u haramu ili nekom grijehu.

Ko sanja da na košulji ima krvi, ali ne zna odakle mu je – na njega se laže odakle on i ne zna; ko sanja da mu krv izlazi iz tijela i vidi ranu na svom tijelu – njegovo tijelo će postati zdravo, a imetak će mu se povećati; a ko sanja da pije krv neke osobe – postići će neki kapital i korist.

Tečenje krvi u snu označava zdravlje i sigurnost; a ako to sanja odsutna osoba vratit će se s puta. Za neudatu ženu ili djevojku sanjanje menstrualne krvi označava udaju; za trudnicu pobačaj; a za ženu koja nema menstruaciju krv označava bolest.

islamskisanovnik