bracna-intima-33

Stupanje u brak nakon bluda

Pitanje:

Esselamu alejkum,

Ako dvoje počine blud prije stupanja u brak i poslije završe u braku, da li zaslužuju džehennemsku kaznu propisanu za blud koji su učinili jedno s drugim prije stupanja u brak?

Odgovor:

Esselamu alejkum!

Vanbračni intimni odnos je haram bez obzira da li počinioci kasnije stupili u brak ili ne. Kasnije sklapanje braka ne briše počinjeni grijeh. To može samo iskreno pokajanje ako ga Allah primi. Kasnije stupanje u brak može ublažiti dunjalučku sramotu ukoliko se grijeh eventualno razotkrije.
(rijaset.ba)