2

SUBHANALLAH: Allahova moć zabilježena nadzornom kamerom na autocesti u Japanu prilikom zemljotresa

Veoma zanimljiva video snimka urušavanja ceste prilikom zemljotresa u Japanu.

Svjedoci smo da su svakim danom sve češće pojave zemljotresa, cunamija, ciklona, promjena klime jasan pokazatelj dolaska Kijametskog dana, što pametnome daje do znanja da se treba pripremati i činiti što više dobrih djela i doći na tevbu (pokajanje).

Kaže Božji poslanik Muhammed a.s:{لا تقوم الساعة حتى تكثر الزلازل}

„Neće nastupiti Kijametski dan sve dok zemljotresi ne budu učestali.“(Hadis prenosi Buhari)