151

Trljanje nepceta novorođenčeta hurmom

U zbirkama Buharija i Muslima prenosi se od Ebu Musaa da mu se rodio sin pa ga je odnio Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, koji mu je dao ime Ibrahim i nepce mu protrljao hurmom, a Buhari dodaje da je Poslanik proučio i dovu. To je bio najstariji sin Ebu Musaa. U zbirkama Buharija i Muslima prenosi se od Ebu Musaa da mu se rodio sin pa ga je odnio Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, koji mu je dao ime Ibrahim i nepce mu protrljao hurmom, a Buhari dodaje da je Poslanik proučio i dovu. To je bio najstariji sin Ebu Musaa.
(Buhari, 9/ 895; Muslim, 3/1690)
U Buhari i Muslim bilježe od Enesa ibn Malika da je rekao: “Ebu Talha imao je bolesnog sina, pa kada je izašao iz kuće sin mu je umro. U povratku pitao je: ‘Šta radi sin?’, a žena mu odgovori: ‘Mirnji je nego što je bio!’, misleći na to da je sin umro. Poslije večere legli su zajedno u postelju, a ujutro mu žena reče da ode i ukopa dijete. O svemu je obavijestio Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji ga je upitao da li je imao sinoć spolni odnos sa ženom, a kada je dobio potvrdan odgovor Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, proučio je dovu ”Allahu, podari im bereket”, pa je Ebu Talha obradovan muškim djetetom i donio ga je Poslaniku koji je razmekšao hurmu u ustima i njome natrljao djetetove desni, zatim mu je dao ime Abdullah.”
(Buhari, 9/587; Muslim, 3/1689)
Ebu Usama prenosi da je Esma bila trudna kada je napustila Meku, pa je kazala: “Kada sam otišla iz Meke, vrijeme poroda mi se bližilo, po dolasku u Medinu boravila sam na Kubau, gdje sam se porodila, zatim sam otišla Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i stavila dijete pod njegovo skrbništvo, zatim je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, tražio da mu donesu hurmu, zatim je navlažio u ustima, i prvo šta je ušlo u usta mog sina bila je pljuvačka Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Nakon toga natrljao mu je nepce hurmom i proučio mu dovu. Abdullah ibn Zubejr bio je prvo muhadžirsko dijete rođeno u Medini poslije Hidžre, kome su se svi veselili jer im je govoreno da su ih jevreji opsihrili tako da ne mogu imati djece.”
(Buhari, 9/589; Muslim, 3/ 1691)
Hallal navodi da je Muhamed ibn Ali čuo ženu Ahmeda ibn Hanbela kako kaže: “Kada sam dobila trudove, Ahmed je spavao, kada sam se porodila, zatražio je hurme, a u to doba imali smo mekanske hurme, pa je rekao Ummu Ali da raskvasi pljuvačkom hurmu pa da njome natrlja djetetu desni, što je i učinila.”
Izvor: “Ukrasi novorođenčeta”
Autor: Šejhul-Islam Ibn Kajjim El-Dževzijje
Priredio: Namik.E.Galijašević
Obrada: islam-iman.com