147-620x330

U ovoj državi (Americi) na snazi je zakon koji obavezuje da se mrtvi ukopaju u sanducima, je li to dozvoljeno činiti?

Odgovor: Ako bi se moglo izvesti da se mejjit ukopa bez tabuta i bez sanduka, to je sunnet. Nije preneseno od Allahovog Poslanika niti od ashaba da su ukopavali svoje mrtve u sanducima, a svako dobro je u slijeđenju njih. Ukopavanje mrtvih u sanduku je oponašanje nevjernika i ovosvjetskih rasipnika, a smrt bi trebala da bude pouka i poruka. Ako se to ne bi moglo izvesti, osim da se mejjit ukopa u sanduku, to je onda dozvoljeno, na osnovu riječi Uzvišenog Allaha: ”Ništa vam u vjeri teško nije propisao”, i riječi: ”Allah nikoga ne zadužuje preko njegovih mogućnosti.”
(Fetve Stalne komisije: fetva broj 1705-d, 8 tom, str. 431)