eee-9

U PET OSOBENOSTI JE SPAS OD DŽEHENNEMSKE VATRE

Jedne prilike prolazi Selman el-Farisi, radijallahu anhu, pored pastira ovaca, i upita ga:
Šta te je spriječilo od traženja nauke, o pastiru ovaca?
Pastir mu odgovori:
Ja znam pet rijeci, a ti me poduči još pet novih, time ću upotpuniti svoje znanje.
Selman mu reče:
Reci šta znaš a ja ću se nadograditi na to tvoje znanje?
Pastir reče:
Prijatelju moj,
1. Nikada ne koristim laž pored istine
2. Nikada ne koristim zabranjeno pored dozvoljenog
3. Nikada ne spominjem ljudske nedostatke pored mojih nedostataka
4. Nikada ne griješim prema Allahu kada me On vidi
5. Nikada se ne odrićem blagodati koja mi je dovoljna
Selman, radijallahu anhu, mu kaza: Izučavao sam nauke prvih i potonjih generacija, i nisam našao ništa što bi se moglo dodati na tih pet riječi…
To je najbolje što mi oporučiti možeš.

putem-islama