iskusenja-min-800x445

Upitan je jedan mudrac: Šta je najčudnije kod čovjeka?

Upitan je jedan mudrac: Šta je najčudnije kod čovjeka?

“Ljudima brzo dosadi djetinstvo i žure da porastu, nakon što porastu ponovo bi željeli da se vrate u dječije godine. Troše svoje zdravlje da bi stekli imetak, a nakon toga troše imetak na svoje zdravlje. Razmišljaju s brigom o svojoj budućnosti, a zaboravljaju na svoju sadašnjost. Tako ne žive ni za sadašnjost niti za budućnost. Žive kao da nikada neće umrijeti, a umiru kao da nikada nisu ni živjeli.”
Priredio: Esmin Mehić