1

( VIDEO KOJI MORATE POGLEDATI) Allahova čuda tokom rata u BiH -Nezim Halilović Muderris

Mnogi hadisi a i sam Kur’an govori o Božijoj pomoći koja je muslimanima došla prije i za vrijeme bitke na Bedru. U suri Ali Imran se kaže:

“Allah vas je pomogao i na Bedru, kada ste bili malobrojni – zato se bojte Allaha, da biste bili zahvalni”.
U istoj suri se kaže također opisujući se bitka na Bedru:

“Imate pouku u dvjema vojskama koje su se sukobile: jednoj, koja se borila na Allahovu putu, i drugoj, nevjerničkoj, kojoj se činilo da pred sobom ima dva puta više protivnika. A Allah Svojom pomoći čini moćnim o­noga koga o­n hoće. To je, zaista, dalekovidnim pouka”.

Da je Allah dž.š pomagao muslimane u Bosni  i kako na primjerima možete vidjeti u slijedećem videu :