kamila-jasmila-i-papislav

ZA JASMILU ŽBANIĆ, ŽESTOKOG BORCA PROTIV ISLAMSKE VJERONAUKE, PAPA JE “NAJSVETIJI OTAC”

U Sarajevu živi jedna poveća skupina javnih ličnosti koji koriste svaku priliku da cijelom svijetu agresivno prezentiraju svoja ateistička vjerovanja i stilove življenja. To ateističko dokazivanje spomenuta grupa, najčešće, provodi kroz javno suprostavljanje islamu i uticaju muslimana u društvu.

Kada se treba suprostaviti islamskoj vjeronauci, dižu se svi kao jedan. Kada muslimani imaju potrebu da sebi izgrade džamiju na Ciglanama i u drugim centralnim dijelovima Sarajeva, odjednom sa svih strana izmile agresivni ateisti i počnu svoj islamofobični cirkus. Oni su okrutni samo kada se treba dokazati protiv islama i muslimana, međutim, odnos prema drugim vjerama i društvenim vrijednostima je potpuno drugačiji. To smo mogli vidjeti ovih dana kad su Jasmila Žbanić, poznata po sramnoj javnoj kampanji protiv islamske vjeronauke u vrtićima i školama u Sarajevu, zajedno sa još nekoliko Bošnjaka uputili pismo papi Franji. Jasmila i društvo u spomenutom pismu za papu kažu da im je “Najsvetiji Otac”.

“Najsvetiji Oče, svaka Vaša riječ i gesta će duboko odjeknuti u našem društvu i u svijetu. Radujemo se što ćemo Vas dočekati i ukazati Vam poštovanje u našoj državi. Osjećamo se blagoslovljenima što je Vaša Svetost odabrala da posjeti Sarajevo. Čvrsto vjerujemo da Vaša posjeta može označiti početak ere istinskog mira i pomirenja, na dobrobit generacija Bosanaca i Hercegovaca”, navodi se na kraju pisma papi Franji.

Da li je moguće i zamisliti Jasmilu Žbanić i ostale potpisnike pisma da sa toliko poštovanja nastupe prema nekom muslimanskom autoritetu, da li je moguće da nekog ili nešto od islam postave na najviši nivo svetosti u svijetu?

Sve je moguće, ali to je teško i zamisliti. Stvar je jednostavna, a račun jasan. Njihovi motivi su monetarne prirode. Sarajevski ateisti znaju da se dobro plaća javna borbu protiv islamskih vrijednosti u bh. društvu, kao što znaju da je “Najsvetiji Otac” ključ za mnoge hazne.

Izvor: Saff.ba