osoba-gori-u-dzehennemu

ZAPAMTITE: KOJE SU GRIJEHE ČINILE TRI OSOBE PA IH JE POSLANIK VIDIO U DŽEHENNEMU?!?!

Pitanje: Kada je Allahovom Poslaniku, s. a. v. s., pokazan Džehennem, u njemu je vidio tri osobe. Koje su to tri osobe koje je vidio?
Odgovor: Tri osobe koje Allahov Poslanik, s. a. v. s., vidio kada mu je pokazan Džehennem su:
1- Amr ibn Luhaj el-Huza’ij, kojega je vidio kako vuče svoja crijeva,
2- žena koja je zatvorila mačku dok nije krepala od gladi i
3- čovjek sa štapom savijenim na vrhu, kojim je hadžijama krao stvari. Kad god bi hadžije prolazile pored njega, on bi im time krao stvari. Ako bi neko nekada primijetio da mu on hoće ukrasti, ovaj bi tvrdio kako ga je nenamjerno zakačio štapom, a ako ne bi primijetio, ovaj bi mu uzeo stvari. Taj čovjek biva mučen i paćen tim svojim štapom u Džehennemu, da nas Allah, dž. š., sačuva toga.

Iz fetvi i predavanja šejha Muhammeda ibn Saliha el-Usejmina