bu

Značenje riječi bula

Pitanje:
Esselamu alejkum!
Kakvo je značenje riječi „bula“ i da li je to pogrdan naziv za pokrivenu ženu?

Odgovor:

Esselamu alejkum!
Prema Rječniku stranih riječi, bula na turskom jeziku znači strina, tetka, ili obrazovana žena. Međutim, neki je koriste u pogrdnom zančenju. Prema tome, kontekst i sam govornik određuju da li je riječ o korektnoj ili pogrdnoj upotrebi ove riječi.