s

NEOBIČNA POJAVA U MEKKI. ALLAHOVA BLAGODAT! IZNAD MEKKE ZA VRIJEME TAVAFA

U Mekki, tačnije u haremu Kabe jedan od vjernika je snimio ovu neobičnu pojavu. Nebo čisto iznad Mekke, nema oblaka…osim jednog koji se pomjera zajedno sa suncem, čineći tako hladovinu ljudima koji tavafe oko Kabe, SubhanAllah.